Joe Kučera

  

 

 

 

 

 

 

V Praze narozený hudebník-Autodidakt a trochu i skladatel, se od začátku své kariéry věnuje hlavně hrou na sopránsaxofon, i když si v tehdejším ČSSR ale později i v cizině dělal dobré jméno jako baryton- tenor- či alt-saxofonista, tak jako  i na příčnou flétnu.

                                                                                                                                                                                                                             Foto: Zuzana Richter

 

Díky svému přirozenému způsobu hraní, nemá na tomto světě konkurenci. Řada hudebníků, se kterými Joe hrál a stále hraje, je velmi dlouhá, stejně jako je dlouhý i počet produkcí, na které byl a je zván jako sólista. Je třeba dodat - Joe není bigbandovým hráčem, není ani typickým hudebníkem do práce ve studiu. Tam byl vždy zván a stále ještě je  jen díky jeho vlastnímu, velmi osobitému způsobu hraní.

 

 

www.joe-kucera.com